Regulamin przedszkola narciarskiego Wesoła Górka

1. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia dziecka w miejsce rozpoczęcia zajęć, przynajmniej 5 min przed wyznaczoną godziną. Pozostałe dzieci nie mogą czekać na „spóźnialskich”, w razie spóźnienia nie gwarantujemy uczestnictwa w zajęciach.

2. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia i odebrania dziecka osobiście o ustalonej godzinie.

3. Dzieci przydzielane są przez instruktora do grupy, w zależności od stopnia zaawansowania. Instruktor w trakcie trwania szkolenia, po konsultacjach z rodzicami, może przenieść dziecko do innej grupy.

4. Rodzice nie powinni interweniować podczas zajęć, oraz powinni oddalić się od grupy. Dzieci widząc rodziców są rozproszone i nie skupiają się na zajęciach. Obecność rodzica podczas zajęć wymaga zgody instruktora. Chyba, że instruktor poprosi rodzica o obecność w pobliżu miejsca prowadzenia zajęć.

5. Rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dziecka do zajęć, tj. dzieci muszą posiadać dopasowane: kask, narty, kijki, odpowiedni ubiór do panujących warunków atmosferycznych, rękawiczki, gogle lub okulary, karnet na czas szkolenia.

6. Rodzice są zobowiązani wypełnić kartę uczestnictwa dziecka w Przedszkolu Narciarskim Wesoła Górka

7. Instruktor jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia zajęć z dziećmi. Z przyczyn obiektywnych i pomimo wszelkich starań instruktora w momencie kiedy dziecko płacze, nie chce współpracować, dezorganizuje pracę itp. Na wyraźną prośbę Instruktora rodzice są zobowiązani zabrać dziecko z zajęć.

8. Rodzice są zobowiązani do udzielenia prawdziwych informacji o dziecku. Jeżeli dziecko ma kłopoty zdrowotne lub nie potrafi działać w grupie, należy to obowiązkowo zgłosić Instruktorowi.

9. Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo kursantów. Utracony czas zajęć, zostanie odrobiony w innym możliwym terminie.

10. w przypadku zajęć poza granicami RP każde dziecko musi obowiązkowo posiadać paszport wraz ze zgodą rodzica, ubezpieczenie narciarskie NNW oraz OC. Akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że takie ubezpieczenie posiada.

11. Warunkiem przystąpienia do zajęć, jest wypełnienie i podpisanie zgłoszenia wraz z oświadczeniami rodzica/opiekuna oraz akceptacji regulaminu.


Pobierz Regulamin Przedszkola Narciarskiego
zamowstrone.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram